Valhallavägen 174, 115 27  STOCKHOLM   I   0730 663 500  I   info@grutes.se

Copyright note & FörsäljningsVillkor

 

Försäljningsvillkor

Färgnyansering

Alla våra färger brytes i alla tänkbara kulörer. Dessa specialbrytningar kan ej bytas eller returneras, vi justerar gärna kulören om den är för ljus eller liknande (för röd, grön, blå, gul). Är den för mörk måste du köpa en ny burk. Kontrollera kulören före målning. Vi säljer provburkar i en matt väggfärg för att kunna se kulören i ett större perspektiv,  tänk på att ljus/belysning/glans spelar en stor roll. Provburkarna är oftast exakt men vissa kulörer kan variera. Gröna/gul kulörer har ofta metameri (ser olika ut i olika betraktningsvinkel)

Leveransvillkor

Alla paket skickas mot förskottsbetalning via PlusGiro alt betalning via telefon och bankkort/kreditkort. Normal leveranstid är 2-3 vardagar enligt Schenkers gällande tidtabell. Schenker ringer och aviseras. Samtidigt med leverans skickas mail med fraktnummer för enkel spårning.

Offert: På de försändelser där priset är lagt på offert tillkommer våra faktiska kostnader för leveransen. Kunden väljer leveranssätt.

Fraktavgifter

Vi tillämpar enhetsfrakt på alla försändelser, och fraktavgiften baseras på vikt. Observera att fraktkostnaden inte är inkluderad i den totala köpesumman som visas när du skickar din beställning, utan läggs på när din beställning expedieras av oss.

Byten, returrätt, outtagna paket etc.

Beställningar/inköp av produkter från Grutes Färg & Tapet innebär samtidigt godkännande av våra villkor.

Vid försäljning till privat person gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar. Grutes Färg & Tapet förbehåller sig rätten att, utan att dessförinnan meddela kunden, ändra priset på en vara. Kunden har dock rätt att innan leveranstillfället få ett meddelande om förändringen. Kunden har, för det fall han inte godtar det nya priset, rätt att häva köpet. Gäller ej beställda och till butiken hemkomna varor då avgift utages för att täcka våra uppkomna kostnader.

Force Majeure

Grutes Färg & Tapet är inte ansvariga för skada eller försening som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antigen hindrar eller/och försvårar Grutes Färg & Tapet's fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Kunden äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada, som han kan ha åsamkats till följd av att Grutes Färg & Tapet levererar produkten senare än den i avtalet angivna tiden.

Ångerrätt

Som konsument (privatperson) får du enligt lag ångra ditt köp när det är fråga om ett distansköp. Detta gör du genom att meddela oss inom 14 dagar eller 7 arbetsdagar från den dag du tog emot dina varor. Om du köper en vara av oss som särskilt beställts efter dina önskemål måste du meddela oss inom 14 dagar eller 7 arbetsdagar från det att du fick orderbekräftelsen. Ångerrätten gäller endast om den vara du köpt hålls i väsentligen oförändrat skick. För 'Egen fototapet/måttbeställd fototapet/Canvas och dylika produkter' samt vissa beställningsvaror som vi inte lagerför gäller inte ångerrätten. Förpackningar, emballage, ev. instruktionsböcker och medföljande handlingar skall återställas i oförändrat skick. Vid utövandet av ångerrätten skall varorna vara oss till handa senast inom 17 dagar eller 10 arbetsdagar från det att du tog emot dina varor respektive fick orderbekräftelsen. Vi återbetalar det du betalat in till oss inom 30 dagar. Observera att du själv skall betala samtliga frakt-kostnaderna, d.v.s. till- och retur.

På ej uttagna paket debiteras du som kund våra faktiska kostnader i samband med utskick och retur från posten, plus en administrativ avgift på 250 kronor.

Beställda tapeter & taklister / Returservice

Fraktavgift tillkommer alltid vid 5 tapetrullar och färre (95-295kr / order & leverantör) och detta är branchpraxis. Beställda Tapeter kan returneras inom 8 dagar från beställningstillfället och vid 3 rullar eller fler och om de är oskadade, oöppnade i vissa fall krävs att samma batchnummer finns kvar. Tyvärr måste vi ta ut en 20% returavdrag samt 125-495 kr för återfrakt. 'Egen fototapet/måttbeställd fototapet/Canvas och dylika produkter' samt vissa beställningsvaror som vi inte lagerför tas EJ i retur. Beställda och till butiken hemkomna varor som önskas returneras utages avgift för att täcka våra uppkomna kosnader. Monterad tapet kan ej reklameras. Vi står ej för extra kostnader vid felräkning av för mycket eller för lite oavsett av produkt (kan tex bero på förskjutningar i horisontal/vertikalplanet) .

Kontakta gärna oss för mer information. Vi räknar gärna ut hur många rullar just du behöver....Vi rekommenderar att ni allltid har extra tapet kvar för framtida lagningar då en tillverkningsbatch endast finns i några veckor, hela tapetkollektioner har en livslängd på 2-5 år (normalt 3år)

Grutes Färg & Tapet reserverar sig för ev tryckfel och förbehåller sig rätten att ändra konfigurationer, bilder & priser.

Original - inlämnat från kund

Före produktionsstart gör vi en tryckteknisk kvalitetskontroll av inlämnat original. Originalarbete utöver tryckoptimering debiteras med 950 kr exkl moms per påbörjad timme.

Digitala bilder

Välj alltid högsta möjliga upplösning (native, inte interpolerat)

Vi rekommenderar en minsta upplösning av 1 pixel per millimeter vägg. Exempel: Tapeten ska bli 2500 x 2400 mm - vår rekommendation är minst 2500 x 2400 pixlar. Vi föredrar ett okomprimerat filformat som TIFF. Om du komprimerar bilderna, använd alltid bästa kvalitetsinställningen.

Scannade bilder

Fotografier bör ha en upplösning på 300 ppi eller högre i A4-storlek. (297 x 210 mm), i färg eller i gråskala. För streckbilder (endast helt svart och helt vitt), scanna med inställningen Line Art i 600 ppi. Spara resultatet i tiff-, eps-, eller psd-format. Observera att alla tryckta medier består av rasterpunkter och att dessa kommer att förstoras tillsammans med bilden.

Vektorgrafik / mönster

Grafiska mönster bör skapas i ett program som använder vektorer. Exempel på sådana program är Adobe Illustrator, Freehand eller Corel Draw. Om mönstret ska repeteras, var noga med att mönsterrutan är komplett och repeterbar åt alla håll.

 

Betalningsvillkor

Förskott. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. Minimidebitering 1500 SEK.

Leveranstid

Ca 10 arbetsdagar efter godkänt pdf-korrektur eller enligt överenskommelse. Produktionen sätter inte igång innan godkännande av korrektur eller andra tillkommande orderdetaljer. Beställningar med korta ledtider kan innebära expresstillägg. Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar.

Reklamation

Reklamation måste ske inom 5 arbetsdagar från mottagandet av varan. Öppna förpackningen och kontrollera innehållet så snart varan anlänt. Spara allt inner- och ytteremballage vid fraktskada för att möjliggöra inspektion av fraktbolaget. Om tapeten uppvisar trycktekniska felaktigheter måste hela tapeten sändas tillbaka för att reklamation skall kunna genomföras. Kantresning, blåsbildning och glipor är vanliga fel som inte beror på tapeten. Dessa fel härleds till acklimatiseringstid, limmängd, underlag och uppsättning. Vi ersätter inte måleriarbete, omtapetseringskostnader eller kostnader för tidsförlust och annan indirekt skada. Monterad tapet kan ej reklameras. Vi står ej för extra kostnader vid felräkning av för mycket eller för lite oavsett av produkt (kan tex bero på förskjutningar i horisontal/vertikalplanet) .

Avbeställning av Fototapet med eget motiv

När en order är satt i produktion kan avbeställning inte ske. Ändringar och arbete som medfört kostnader innan avbeställning skett kommer att faktureras, exempelvis retuscheringsarbete eller projektledning på plats.

Varumärken

Vid inlämnande av original är kunden ansvarig för att regler gällande patent, copyright eller varumärkesrätt följs. Alla medförda skyldigheter ligger hos beställaren. Merparten av de referensjobb som visas på vår hemsida är från våra kunder eller kunders kunder och är endast att betrakta som visningsexemplar. Vi förbehåller sig rätten att fotografera av oss producerat material i sin slutmiljö för visning på vår hemsida eller på offentlig plats om inte annat avtalats av beställaren.

Montering

Montering sker på befintligt underlag. Detta innebär att ytan skall vara färdigställd, eventuell spackling och målning skall vara genomfört innan montering påbörjas. Montering förutsätts kunna genomföras helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 17.00. Montering förutsätts kunna genomföras under en sammanhängande tidsperiod. Eventuella lyftanordningar/byggnadsställningar svarar beställaren för. Eventuella reskostnader, traktamente, parkering samt utlägg sker mot efterkalkyl.

 

Legal terms for use

The material in our image bank is the property of Grutes Färg & Tapet AB by copyright legislation. The material is to be used only after permission of Grutes Färg & Tapet AB, telephone +46 730 663 500. Legal action will be taken against unlawful use. Images that include photo models obey under a treaty, which entitles the model to a reproduction fee. The user of the image to the model agency pays the fee. Information about which agency to contact can be given by Grutes Färg & Tapet AB. Different sources is used: Nils Grute (experience from more then 29 years), www, Flügger, Alcro, Scanspac, Boråstapeter, Google, Eniro, Yahoo, Day-system, www.paintquality.com.... Thank you all.

Upphovsrätt

Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst - liksom alla typer av andligt skapande av ett litterärt eller konstnärligt verk - är skyddade genom upphovsrättslagen. Lagen ger konstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk ska användas.

För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla.

En upphovsman har ekonomiska och ideella rättigheter till sitt verk. Rättigheterna avser verket både i dess ursprungliga form och när det finns tillgängligt i ändrad form (såsom en översättning eller bearbetning). Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död.

Upphovsmannen har:

Ekonomiska rättigheter

- rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, t.ex. fotokopiering eller annan kopiering.

- rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.

Ideella rättigheter

- rätt att - i den omfattning och på sätt som god sed kräver - bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.

- rätt till respekt för verket, dvs. att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annan person.

Nya regler om upphovsrätt sedan den 1 juli 2005

I dag kan upphovsrättsmaterial som musik, film, böcker, tidningar m.m. snabbt kopieras och enkelt överföras via exempelvis Internet. Den 1 juli 2005 ändrades upphovsrättslagen för att bl.a. anpassas till den tekniska utvecklingen. De nya upphovsrättsreglerna bygger till stor del på ett EG-direktiv.

Upphovsrättslagen

Upphovsrätten skyddar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma över det som de har skapat.

Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen (1960:729). Kompletterande bestämmelser finns i upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).

NO REFUND for foreign persons

нет возврата для иностранных лиц

Keine Rückerstattung für ausländische Personen

 

© 1918-2018 Grutes Färg & Tapet AB

Legals Villkor