Valhallavägen 174, 115 27  STOCKHOLM   I   0730 663 500  I   info@grutes.se

Utbildning

 

 

Varför ska vi måla träet?

 

 

Måla utomhus

 

Vänta inte för länge med ommålningen av huset. Köp färg i god tid innan sommaren så är du beredd när det fina målningsvädret dyker upp (färgens hållbarhet är flera år och behöver bara röras om innan användning). Ju längre du väntar med att rätta till husfasadens skavanker desto jobbigare och dyrbarare blir det. Börjar ytan blekna och färgen flagna lite grann så är det hög tid att tänka på ommålningen. Om du inte låter det gå för långt så är det faktiskt ganska lätt och roligt att renoveringsmåla. Det viktiga underarbetet. Defekter och skavanker kan tillfälligtvis döljas med färg. Men ett dåligt underarbete avslöjar sig förr eller senare. Det försämrar hållbarhet och resultat avsevärt. Räkna därför med att lägga ned ca 75% av arbetstiden på underarbete och resten, ca 25% på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Tvätta alltid huset innan du målar om.

Oavsett om fasaden är i bra eller dåligt skick måste du tvätta alla ytor ordentligt före underbehandling och målning. Även om du inte ser det så finns det fett och föroreningar på ytan som gör att den nya färgen inte fäster bra. Är fasaden i dåligt skick får du även bort färgflagor och löst färgstoff. Finns det mögel och algangrepp på ytan måste det specialbehandlas.

 

Kontrollera husets ömma punkter extra noga. Vissa ytor och detaljer på byggnaden är särskilt utsatta för fukt, väder, vind och solens UV-strålar. De ömma punkterna du bör titta extra noga på är bland annat vindskivor, husets sydfasad, fönster, usgrunden, överliggare på räcken och ändträ på paneler och snickerier.

Håll huset rent så slipper du mögel och algbeväxning. En smutsig fasad angrips lättare av mögel och beväxning. Tvätta därför huset i förebyggande syfte gärna varje år. Det gör ckså att färgen håller längre och att fasaden ser fräsch ut. Mögel- och beväxningsskador har varit vanliga på hus under de senaste åren. Det beror inte på färgen utan på andra orsaker. Främst ökade luftföroreningar och ett varmt, fuktigt klimat.

Tvättningen görs enklast med en kemspruta som du kan köpa hos mig. Jag har även miljöanpassade rengöringsmedel och medel för att sanera ytor som är angripna av mögel och beväxning.

Tukta vegetationen runt huset.

En kraftig vegetation nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som befrämjar beväxning, rötangrepp på trä och frostsprängningar på puts och betong. Undvik därför att ha buskar, träd och höga prydnadsväxter intill väggarna. Det gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som ofta ligger i skugga. Ta fram sekatör, busksax och såg inför varje service. Använd dem flitigt om huset är igenväxt så att du får in solvärmen och friska vindar mot fasaden.

 

Färger för träunderlag.

Täckande färger.

Täckande färger som appliceras i relativt tjocka skikt. Kan behandlas på nytt och tidigare målat virke. Hållbarhet 8-15 år beroende på färgtyp och husets läge.

Täcklasyrer

Täckande tunnskiktsfärg som framhäver träets struktur. Kan behandlas på nytt och tidigare målat virke. Hållbarhet: 5-7 år beroende på färgtyp och husets läge.

Lasyrfärger

Transparent lasyrfärg som framhäver träets struktur. Kan behandlas på nytt och tidigare laserat virke. Hållbarhet 3-5 år beroende på färgtyp och husets läge.

Slamfärger

Helmatt täckande färg typ Falu Rödfärg. Kan målas på nytt, sågat, kraftigt virke och tidigare rödfärgmålad yta. Hållbarhet 5-8 år beroende på husets läge.

 

Färger för mineraliska underlag.

Silikatfärg

Helmatt, täckande färg som kan behandlas på mineraliska underlag och tidigare silikatbehandlade ytor. Hållbarhet 8-15 år beroende på husets läge.

Polymerfärg

Matta och halvmatta täckande färger. Kan behandlas på fasta och hårda mineraliska underlag. Hållbarhet 6-10 år beroende på produkt och husets läge.

Slamfärg

Helmatta, täckande färger som kan behandlas på kalkputs, kalkrik KCputs och färger av samma slag. Hållbarhet beroende på behandlingens tjocklek.

 

Färger för plåtunderlag

Takfärg

Halvmatt lösningsmedelsburen färg för nya och tidigare målade plåttak. Hållbarhet 5-10 år.

Väggfärg

Halvblank, vattenburen specialfärg för fabriksmålad och obehandlad plåt, stuprör, fönsterbleck m.m. Hållbarhet 8-10 år.

 

Välj samma typ av färg som huset har målats med tidigare. Vid ommålning av ett hus är det viktigt att veta vilken typ av färg som har använts tidigare. För att få ett bra och hållbart resultat bör du nämligen använda samma typ av färg. Vet du inte ilken färg du har på huset bör du ta reda på det. Det enklaste sättet är att kontakta Grutes Fasadexpert som kan komma hem till dig och analysera fasaden. Då kan du samtidigt få fler råd och tips om underarbete, färgval och målning.

 

Husets serviceschema.

Syna huset varje år och gör den service som behövs enligt detta schema. Då kan du vara säker på att det hålls i bästa skick.

• Se över taket så att det är fräscht och tätt. Rätta till ev skador och småfel.

• Kontrollera taknock, vindskivor och täckplåtar. Rätta till ev skador och småfel.

• Syna hängrännor och stuprör så att de är hela och sitter rätt. Rensa dem från löv, kvistar och mossa.

• Tvätta fasad och snickerier rena från smuts och luftföroreningar.

• Behandla ev mögel- och algangripna ytor.

• Se över målningsbehandlingen på fasad och snickerier. Laga och bättra eventuella småskador.

• Kontrollera ändträ på panel och snickerier. Grundolja och bättringsmåla vid behov.

• Kontrollera grund och putsytor. Ev småskador och sprickor lagas och målas.

• Syna fönster och fönsterbleck. Laga skador på kitt och bättringsmåla ev skadade partier.

• Rengör och behandla tryckimpregnerat virke med träolja.

• Beskär buskar och träd som växer mot eller alldeles intill huset.

 

Några praktiska tips

• Tvätta alltid fasaden före skrapning.

• Efter rengöringen av fasaden måste den torka ordentligt innan du målar.

• Skrapa, slipa och borsta alltid i träets längdriktning för att undvika skador.

• Byt blad ofta på skrapor eller slipa upp eggen så att de tar bra.

• Byt slippapper ofta så att slipningen blir effektiv. Fastnar färg på pappret kan du borsta bort den med stålborste.

• Rengör penslar snabbt eller förvara dem i plastpåse för kortare avbrott vid målning.

• Måla jämnt och inte för tjockt. Stryk ut färgen ordentligt.

• Stryk en eller två panelbräder i taget. Börja nedifrån så undviker du överlappningseffekter och stänk på obehandlad yta.

• Måla inte vid för låg temperatur, stark solvärme eller i för fuktig miljö.

• Sluta inte måla förrän fasadytan är helt målad för att slippa överlappningseffekter.

 

(källa: Nils Grute, Hans Grute, Bengt Eriksson & Alcro)

 

Oljor & bindemedel (färgbas)

 

LINOLJA

 

Linolja utvinns ur fröet från linväxten (Linum usitatissimum). Oljelin odlas i stora delar av världen och i Sverige ända upp till Jämtland. Efter skörd, torkning och lagring pressas fröna. Den bästa kvaliteten erhålls vid kallpressning. För att få ut mer olja ur fröet används varmpressning eller extrahering med lösningsmedel. Oljans egenskaper och kvalitet påverkas i hög grad av framställningsmetoden. Restprodukten, oljekakan är ett högvärdigt fodermedel. Svensk kallpressad linolja anses ha bättre egenskaper för måleriändamål än importerad beroende på sammansättningen av fettsyror. För byggnadsmåleri används ofta en kokt och helst raffinerad olja. Många föredrar en kallpressad rå linolja till allt måleri.

Raffineringen innebär att man avlägsnar torkfördröjande samt vattenupptagande ämnen (slemämnen).

"Kokt linolja" innebär i princip att man renat oljan, ibland genom uppvärmning och/eller filtrering och/eller tillsättning av torkmedel och därmed gjort den mer snabbtorkande. Torktillsatsen är metallsalter som i några få 1.000-delar fungerar som katalysatorer och snabbar upp linoljans oxidationsprocess. Linolja tar upp syre under torkningen och expanderar samtidigt till en större volym.

Linoljans egentliga kokpunkt är 285 C. Vid så höga temperaturer ändras linoljans egenskaper dramatiskt. Redan vid ca 800 börjar molekylerna gå samman, man får en polymerisering (molekylerna binds samman i större kedjor). En längre tid nära oljans kokpunkt ger den helt nya egenskaper. Produkten kallas linstandolja. Sol- eller luftoxidering förekommer ibland för att ge liknande egenskaper. Rå kallpressad linolja har de minsta molekylerna och den bästa inträngningsförmågan.

Rå linolja nämns i några äldre recept som tillsats, ca 5 %, till slutstrykning av utomhusfärg.

Vid val av linolja bör man eftersträva en renad produkt med ljushet och god lukt.

En mörk, ogenomskinlig och illaluktande linolja med bottensats tyder inte på bra kvalitet. = billig olja

 

Redan egyptierna kände till linoljans fördelar som bindemedel i färger. Men först i slutet av medeltiden började konstnärer använda linolja vid tavelmålning. Det dröjde sedan ytterligare några århundraden innan linolja började användas som bindemedel i hantverksmåleriet. Och då till kyrkor, slott och herresäten där man hade råd att unna sig att måla och smycka byggnader och möbler.

 

Rå linolja

 

Utvinning kan ske på två sätt - extraktion eller pressning. Vid extraktion löser man ut oljan med ett oljelösande lösningsmedel, vanligen bensin. Denna metod ger större utbyte ur linfröet, men ger en linolja som anses sämre som bindemedel för färg. Vanligare är att man pressar ur oljan ur det mogna fröet varvid ca 95 % av oljan kan utvinnas.

Pressning kan ske genom kall- och varmpressning. Vid kallpressning krossas först fröna till ett mjöl och pressas sedan i speciella skruvpressar utan särskild värmebehandlning. Vid denna pressning utvinns ca 35 % av möjlig olja. Denna kallpressade råa linolja används vid beredning av finare konstnärsfärger, tillverkning av standolja, för träoljor mm.

Produkter baserade på kallpressad rå linolja ger en extremt god vätning och insugning i underlaget samtidigt som torkprocessen (oxidationen) är mycket långsam.

Återstoden från skruvpressen mals sedan på nytt och behandlas med vattenånga så att cellväggarna i fröet sprängs. Frömassan pressas under högt tryck i speciella skruvpressar. Den utvunna oljan är varmpressad rå linolja och används för beredning av kokt linolja, kitt mm.

Oljorna filtreras därefter för att ta bort fasta föroreningar i form av skal och andra fröpartiklar.

De råa linoljorna innehåller en rad andra ämnen som inte alltid är eftersträvade. Det kan vara fina bottensatsbildande ämnen, slemämnen, glycerider, fofatider, färgämnen etc. Alla kan ge egenskaper som inte är önskvärda i den färdiga färgen. En rad metoder (raffineringar) finns för att ta bort dessa ämnen. Nämnas kan brytavslemning, hydration, blekning och alkaliraffinering.

 

Kokt linolja

 

Det förekommer s k antioxidanter i den råa linoljan som fördröjer oljans förmåga att oxidera (torka). Rå linolja har lång torktid och för att korta ner denna framställs kokt linolja. Detta sker genom samtidig uppvärmning av den råa linoljan till ca 150-2000C och tillsättning av s k sickativ (metallsalter).

Den kokta linoljan torkar snabbare, men är tjockare till konsistensen och lite mörkare i tonen.

Om man under kokningen blåser luft genom oljan försvinner också en del antioxidanter och man erhåller då en ännu mer snabbtorkande linolja, blåst kokt linolja.

Kokt linolja används för det mesta ensam eller i kombination med andra linoljor i s k äkta linoljefärger för ex v fasadmåleri.

 

Standolja

 

För att få en linolja med bättre väderbeständighet, bättre glanshållning, högre vattentålighet och mindre gulning tillsätts ofta avpassad mängd standolja till linoljefärger. Standolja framställs genom att linoljor värmebehandlas i hög temperatur, vanligen utan lufttillträde. Det sker då en polymerasition - molekylförstoring. Standoljan blir tjockare en vanliga linoljor och fortare spröd efter torkning. Den ger också sämre insugning och ger ökad seghet vid applicering. På grund av dess nackdelar sätts oftast bara en mindre mängd till linoljefärgerna för att ge önskade mervärden hos produkten.

 

Andra special-linoljor

 

Framför allt förr, framställdes för olika specialändamål andra typer av behandlade linoljor. Exempel på dessa är låg- och högtemperaturblåsta linoljor och faktorolja (svavelbehandlad linolja).

 

Egenskaper hos linoljebaserade färger

 

Linoljebaserade färger ger mycket goda vätning och inträngning i underlaget. Denna beror främst på att linoljans molekyler är mycket små. En annan utmärkande och positiv egenskap är att linoljor är relativt tunnflytande i sina koncentrerade former, varför de ger färger med hög fyllighet. Samtidigt måste man se till att inte applicera för tjocka skikt per strykning eftersom det annars finns risk för rynktorkning, filmen får en rynkig yta.

Linoljefärger får en relativt vattentålig och tät film som stoppar fuktinträngning i underlaget.

Oxidationsprocessen (torkningen) sker, kort uttryckt, genom att de små molekylerna flätas samman med syremolekyler till ett allt större och tätare nätverk. Processen går från början relativt snabbt i en med tiden avklingande hastighet som på sikt ger en hård och spröd färgfilm och som i tjocka skikt kan börja flaga av från ytan. Torkhastigheten blir snabbare vid högre temperatur, god luftväxling och ljus.

Linoljefärger är känsliga för alkali som ger en nerbrytning av filmen (förtvålning). De är därför olämpliga på ex v betong etc.

Andra nackdelar är den långa torktiden, gulningsrisk och kritningstendens (pigmentutfällning). Kritning kan på mörkare kulörer ge stora kulörförändringar och matt färgfilm. Efter lång tid och upprepade övermålningar finns också risk för att s k linoljeblåsor uppstår. Detta fenomen innebär att stora lösa blåsor uppstår på den målade ytan. Under dessa finns en kletig massa som försvårar ommålning. Den exakta orsaken till dessa blåsor är okänd, men risken kan minskas genom att speciella pigment, bl a zinkvitt tillsätts färgen. Linoljefärger och andra färger baserade på vegetabiliska eller animaliska oljor är utmärkt näring för, främst, olika mögelarter ex v svartmögel. För att minska påväxning behövs därför tillsats av mögelhämmande medel, fungicid.

Ett viktigt påpekande är att den snabba oxidationen hos linoljan kan ge risk för snabb temperaturstegring och självantändning i trasor mm. Processen genererar värme och i en trasa kan man säga att en stor yta finns på en liten volym. Därav kan värmestegringen bli så stor att den når antändningspunkten. Normalt rekommenderas uppeldning av trasor eller att de läggs i en vattenfylld burk

Begränsningarna hos linoljefärger har, under de senaste årtiondena, inneburit att de minskat kraftigt till fördel för modernare färgsystem. För närvarande upplever de en mindre renässans i takt med att många önskar en återgång till äldre och beprövade metoder och material.

 

Träolja (kinesisk träolja, tung-oil)

 

Kinesisk träolja utvinns ur frukterna av ett träd som liknar vårt äppelträd. Den mesta odlingen har skett i Kina (därav den svenska benämningen).

Oljan blir i oraffinerat tillstånd mycket känslig för rynkbildning under torkningen. Därför måste den genomgå speciell raffinering

- göras gasfast. Utmärkande fördelar jämfört med linolja är en snabbare tork och bättre vattenbeständighet. Detta ger fördelar vid framställning av bland annat högvärdiga klarlacker ex v båtlacker där hög vattenbeständighet och glans eftersträvas. Kinesisk träolja betingar normalt ett högt pris i förhållande till linolja.

Kinesisk träolja tillsätts linoljelelacker/-färger för att ge önskade egenskapsförbättringar.

 

Alkyd (alkydolja)

 

Alkyd är en fonetisk förkortning av engelskans al(cohol) och (a)cid. Skälet till detta är att alkyder är uppbyggda av huvudkomponenterna flervärd alkohol (polyalkoholer) och flerbasiga syror (dikarbonsyror). Dessa hartsliknande spröda och hårda produkter kallas polyestrar.

För att erhålla en lättlöslig produkt med önskvärda egenskaper för olika färgtyper tillsätts vid tillverkningsprocessen oftast en fettsyraester från olika oljor (linolja, sojaolja, tallolja etc). Dessa produkters rätta benämning är oljemodifierad alkyd men i dagligt tal benämns de kort och gott alkyd eller (ofta vid utomhusbruk) alkydolja.

Det senare för att markera att dessa produkter innehåller hög halt av fettsyror, de är feta alkyder, vilket ger färger som behåller mjukhet och flexibilitet under lång tid. Ibland tillsätts ren linolja i alkydbindemedlet för att modifiera egenskaperna hos den färdiga produkten. Att kalla färger baserade på alkyd för oljefärger är felaktigt och kan bara ses som ett försök att få konsumenten tro att det är rena linoljebaserade färger.

Framställningen av alkyder är en tämligen komplicerad process som sker i s k reaktorer där komponenterna "kokas" i hög temperatur och vakuum.

 

Egenskaper hos alkydbaserade färger

 

Alkydoljebaserade färger kan sägas vara moderna varianter av traditionella linoljefärger mest på grund av torkprincipen som är densamma - molekylföstoring genom syretillförsel (oxidativ torkning). Alkyder kan varieras i mycket hög utsträckning och att ge en helt entydig beskrivning av för- och nackdelar hos alkydfärger är vanskligt. Men om man ser till en seriös färgtillverkares produkter kan fördelarna generellt sett, jämfört med linoljefärger, sägas vara många.

Alkydbaserade färger är lättare att applicera, torkar snabbare, är slagtåligare, ger mindre gulning, har bättre glanshållning, ger mindre kritningsbenägenhet och bättre väderbeständighet i övrigt. Som för linoljefärger gäller att alkydfärger ofta riskerar att drabbas av mögelpåväxt om än i mindre omfattning. Därför måste normalt en fungicidtillsats ske. Moderna alkydfärger har oftast en geléliknande (tixotrop) konsistens vilket underlättar applicering och minskar risken för rinningar och stänk.

Bland nackdelarna finns att alkydfärger är nästan fasta i sin koncentrerade form och måste lösas/spädas i organiska lösningsmedel för att kunna appliceras. Detta ger mindre fylliga färgfilmer per strykning jämfört med linoljefärger, men samtidigt mindre risk för rynktorkning. Tidigare löstes alkyderna som används i konsument-/yrkesmålerifärger i lacknafta. Lacknafta innehåller en betydande del s k aromatiska kolväten. Dessa anses ha negativ inverkan på miljö och hälsa. Därför sker nu övergång till alifatnafta med mycket liten andel aromatiska kolväten. Denna är mindre hälsovådlig och dessutom mer luktsvag samtidigt som alifatnafta också kan betraktas som skonsammare för den yttre miljön. Även alkyder är känsliga för alkalier och bör inte användas på sådana underlag (cement, förzinkad plåt mm).

På senare år har vattenburna alkydfärger introducerats på marknaden. Genom speciell teknik och tillsättning av s k emulgatorer kan alkydbindemedel finfördelas i vatten. Efter avdunstningen av vattnet efter målning, börjar sedan en torkprocess (oxidation) på samma sätt som för en normal alkydoljeprodukt. Fördelen är att man slipper tillsättning av organiska lösningsmedel (ex v alifatnafta). Nackdelen har varit att emulgatorerna har bidragit till att färgfilmen har blivit något mer känslig för vatteninträngning. Men här fortgår forskning och utveckling mot säkrare bindemedel.

 

Latex (akrylatlatex)

 

Under 60-talet introducerades latexfärger för utomhusmålning i Sverige. De var av olika typer men så småningom har tyngdpunkten kommit att handla om akrylatlatex. Akrylat är kort utryckt, en polymerisation mellan akrylsyror och olika estrar. Utmärkande egenskaper är god UV-beständighet (solljus) och mycket god väderbeständighet och glanshållning.

Dessa akrylathartser kan relativt lätt finfördelas (dispergeras) i vatten tillsammans med några procent filmbildande lösningsmedel. I ett dispergerat akrylatlatexbindemedel föreligger bindemedlet som mycket små droppar. Efter applicering och under vattenavdunstningen flyter dessa droppar ihop till en sammanhängande film (sintrar). Efter filmbildningen kvarstår en hel del mikroskopiska porer som jämte kvarvarande dipergeringsmedel i filmen gör att den blir hydrofil. Med detta menas att en färgfilm baserad på akrylatlatex lätt släpper in och ut fukt. Färgfilmen blir "öppen" och "andas". Detta faktum har missförståtts av både medier och allmänhet som ofta oegentligt påstår att latexfärg är tät som en plastpåse, plastfärg. Skälet till att latexfärger under olyckliga omständigheter kan medverka till rötskador på trä är det faktum att dels tränger de dåligt in i träunderlaget dels kan större mängder vatten tränga in genom färgskiktet än vad som hinner dunsta ut i ångform. Detta ger i vårt ogynnsamma klimat ofta en under långa tider allt för hög fuktkvot i träet. För att röta skall uppkomma måste trä vara vått under större del av tiden. Samtidigt måste man också inse, att andra omständigheter har bidragit till problem. Det kan vara sådant som sämre virke (frodvuxet trä med stor andel splintved), felaktiga konstruktioner och utelämnande av ytbehandling av ändträ vid skarvar etc. Man skall inte heller glömma att nederbörden idag innehåller många sura föroreningar i vilka svamp och mögel trivs.

För att minska denna risk och ändå kunna utnyttja latexfärgernas mycket goda egenskaper i övrigt, bör man alltså impregnera och grundmåla med en färger som hindrar onormal fuktvandring in i träet. Grundmålningen bör därför göras med olje- och alkydbaserade produkter. Man skall måla i system.

 

Egenskaper hos akrylatlatex

 

Färger baserade på akrylatlatex innehåller huvudsakligast vatten som spädningsmedel vilket gör dem skonsamma både för arbetsmiljön och den yttre miljön. De är lätta att applicera och torkar snabbt (fysikalisk tork = torrt när vattnet avdunstat). De behåller sin mjukhet och följsamhet under lång tid. De ger färgfilmer med hög väder- och glansbeständighet utan större tendens till kritning. Detta ger stor frihet vid kulörval. Latexfärger ger också normalt mycket god vidhäftning till de flesta underlag.

Nackdelen med latexfärger kan sägas vara att man måste grundmåla med annan färgtyp, men den uppvägs oftast genom att det totala systemet ger en betydligt längre livslängd än andra färgtyper.

Generellt skall latexfärg övermålas med latexfärg men på gamla ytor kan och bör man stryka med en penetrerande alkydoljegrundfärg före slutmålning. Omfattande tester av bl a Trätek visar att tidigare latexmålade ytor kan övermålas med alkydoljefärger om så önskas.

Omfattande forskning av Trätek, Chalmers m fl visar också att akrylatlatexfärg målad i system med penetrerande grundfärger/oljor ger minst lika gott fuktskydd som linolje-/alkydoljefärger.

 

I detta kapitel ges en översikt över de färger som vanligen används för byggnadsmålning.

Färgerna är här indelade efter bindemedel.

Det är dock inte bara bindemedel som bestämmer en färgs egenskaper, utan också

pigment, lösningsmedel, stabilisatorer, torkmedel och andra tillsatsmedel.

 

Linoljefärg

 

En linoljefärg är baserad på kokt eller rå linolja, ibland med tillsats av standolja. Pigmenteringen består av zinkvitt och titandioxid och eventuellt andra kulörgivande pigment. Efter att lösningsmedlet, lacknafta eller terpentin, avdunstat, torkar oljefärgen genom oxidation vilket innebär att syre tas upp ur luften och en kemisk reaktion binder oljemolekylerna till varandra. Denna process går i avtagande hastighet under färgens livslängd, vilket så småningom får skiktet att mattas ner, krita och blir sprödare. Torktiden blir relativt lång. Linoljefärg väter bra till träunderlag och tränger djupt ner i träytan. Linoljefärg lämpar sig väl både för ny- och ommålning. Vid nymålning bör de första skikten påföras med utspädd färg.

 

Alkydfärg

 

Alkydfärg baseras på alkydbindemedel, som är ett syntetiskt framställt bindemedel av olika vegetabiliska oljor. Valet av olja påverkar bla. torktid och utomhusbeständighet. Ibland tillsätt ex.vis rå linolja och färgerna kallas då ofta alkydoljefärg. Alkydfärgerna kan betecknas som en modern vidareutveckling av linoljefärger. De utmärks av en betydligt snabbare tork, bättre glanshållning och mindre kritningstendens än linoljefärg. Före slutmålning med latexfärg på trä bör grundfärger baserade på alkyd/olja användas.

 

Alkydlackfärg

 

I en alkydlackfärg är mängden olja mindre än i en alkydfärg. Den torkar till en hård, slagtålig yta. Lösningsmedlet är vanligen lacknafta. Torkprocessen är densamma som alkydfärgen. Användningsområdet är ny- och ommålning av snickerier inomhus.

 

Latexfärg

 

I en latexfärg består bindemedlet av mycket små polymerkulor finfördelade i vatten. Valet av bindemedelstyp bestämmer egenskaper som t ex elasticitet och vidhäftning. Stora variationer av latexbindemedel förekommer, vilket innebär att bindemedelstypen ensam inte avgör färgens egenskaper. Benämningen “plastfärg” är missvisande och bör därför undvikas. I stället användes benämningen “latexfärg”. “Lösningsmedlet” i en latexfärg är vatten. När detta avdunstar binds polymerkulorna mot varandra och pigmentet. Torktiden bestäms av temperatur, luftcirkulation och luftfuktighet. Normal torktid är 1–3 timmar, då övermålning kan ske. Total genomtorkning kan ta flera veckor. Latexfärger används både inne och ute. De tillverkas i glanser från blank till helmatt och används för målning av väggar, tak, golv och snickerier. Latexfärger är ofta lämpliga vid ommålning av fabriksmålade plåtfasader och detaljer. Utomhus skall trärena ytor först grundas med en alkydoljegrundfärg före färdigmålning med latexfärg. Några utmärkande egenskaper för latexfärger är att de inte avger lösningsmedel när de torkar, de har utmärkt väderbeständighet samt är fria från mörkergulning. Följande definitioner för olika latexfärger användes: a) Latexfärger vars bindemedel är uppbyggda av min. 90 % akrylat benämnes akrylatfärg. b) Latexfärger vars bindemedel är uppbyggda av flera olika typer monomerer, exempelvis akrylat, eten, vinylacetat, styren mfl. benämnes sampolymer latexfärg. Om akrylathalten däri är mer än 10%, får bindemedlet definieras som “akrylatsampolymer latex”.

 

Slamfärg

 

Bindemedlet i slamfärger består av råg- och vetemjölsklister, ibland förstärkt med linolja. Pigmentet utgörs ofta av rödfärgspigment från Falu gruva. Endast vatten ingår som lösningsmedel. Slamfärg är lätt att applicera och lämpar sig bäst på ohyvlat virke utomhus. Den fäster mindre bra på hyvlat trä. Slamfärg skall inte användas på trä som målats med andra färgtyper. Slamfärg kritar relativt snabbt men behåller kulören väl.

 

Tips vid tapetsering

 

Se de olika avsnitten.....

 

Förbehandling

Spackla

Åtgång

Uppsättning

Att tänka på...

Papperskvalitéer

Tryckmetoder

 

 

 

HusAMA koder, målningsmetoder

 

Vid arbeten utomhus är kostnaden per kvadratmeter och år lägre med en färg av högsta kvalitet jämfört med en ordinär färg vid:

bra underarbete

bra arbetsredskap

bra applicering: dryghet (m²/l) och förhållanden (temperatur, luftfuktighet, etc.) på grund av längre tid mellan ommålningar; och lätt skötsel - mindre risk för att behöva avlägsna svamp, mindre arbete pga kritning, flagning saltutslag, blödning etc.

 

Slutligen ger en färg av hög kvalitet överlägsna bearbetningsegenskaper som sparar dig tid och pengar. Bra täckförmåga och utflytning innebär att du inte behöver stryka över och bättra så mycket. Färre skikt krävs för att uppnå god täckning och jämn yta. Mindre stänk ger snabbare städning och mindre risk för stänk på ytor som inte skall målas.

 

En av mina leverantörer Stiwex har en bra guide där det finns en massa matnyttigt.... Day-Systems färgprodukter med datablad..

 

Färger & Lacker består av

 

Bindemedel

 

Det är bindemedlet som ger en sammanhängande film och ger vidhäftning till underlaget och som gör färgen beståndig mot väder, vatten samt kemikalier.

 

Pigment

 

Ger främst kulör och täckförmåga. Kan också inverka på andra egenskaper t.ex. rostskydd.

 

Fyllnadsmedel

 

Gör färgen billigare men förbättrar också egenskaper som fyllighet, slipbarhet m.m. Används också för att justera glansen.

 

Lösningsmedel

 

Lösningsmedel eller spädningsmedel gör färgen tillräckligt tunn för att kunna påföras.

 

Exempel på lösningsmedel;

 

Lacknafta Är det billigaste och mest använda lösningmedlet för t.ex. alkydfärger.

Xylen Är ett snabbare avdunstande lösningsmedel lämpligt för färger som skall sprutas t.ex. Industrilackfärg.

Terpentin Användes tidigare men p.g.a sina allergena egenskaper är den ersatt av lacknafta, men används fortfarande i bl.a. konstnärs- och naturfärger.

Vatten Har tre stora fördelar; Ogiftigt, obrännbart och billigt.

Kom ihåg att ett starkare lösningsmedel löser ett svagare. Samt det är skillnad på lösningsmedel och spädningsmedel.

 

Tillsatsmedel

 

Ingår I mycket små mängder och kan ha många funktioner t.ex. att förhindra skumning, rinning, skinnbildning, angrepp av bakterier m.m.

 

Kemisk & Fysikalisk tork

 

Kemisk tork

 

Ev. lösningsmedel avdunstar. Upptag av syre från luften gör att filmen härdar och får sina slutliga egenskaper.

 

Exempel på bindemedel som torkar kemiskt är: Oljor, Alkyder och även emulgerade alkyder

 

Fysikalisk tork

 

Vattnet avdunstar. ”Plastkulorna” klibbar ihop till en enhetlig film.

 

Exempel på bindemedel som torkar fysikaliskt är: Latexfärg och akrylatfärg

Varför ska vi måla träet?

 

För att skydda mot fuktupptagning.

 

För att skydda mot UV-strålning.

 

För att vi har estetiska krav.

 

Grundskikt skall tränga in i träet och stabilisera det på djupet och stoppa fuktvandringen. (Grundolja)

 

Färgskiktet skall skydda grundskiktet, underliggande trä och binda lösa fibrer. Samt förhindra transport till ytan av missfärgande ämnen från träet.

Optimera fuktbalansen, speciellt vid färdigstrykning med akrylatfärg. (Grundfärg eller utspädd toppfärg)

 

Slitskiktet har till uppgift att ge en väderbeständig och tilltalande yta, som hindrar nedbrytningen av grundskiktet. Innan slitskiktet brutits ner är det dags för ommålning. (Toppfärg)

 

Äkta kinesisk träolja

100% TUNG OIL Kvalitetsklass 1

 

Från Tungträdet (Aleurites fordii) skördas de oljerika nötterna som uppvärms, mals och pressas för framställning av TUNG OIL. Den avger en svag nötdoft och har en transparant gulbrun bärnstensfärg. Som vattenavisande träskyddsmedel har TUNG OIL använts i århundraden. TUNG OIL är mycket lämplig att använda som träskyddsmedel i väderutsatta miljöer. Den kan även användas som fuktspärr till betong, murbruk mm. och som rostskydd på järn och metall.

 

TUNG OIL bildar en naturlig korsbindning av oljans mycket små molekyler vilket ger en mycket god inträngning samt en hållbar och tålig vattenavvisande yta.

TUNG OIL är en ren naturprodukt för proffs och amatörer. Många hantverkare runt om i världen anser att TUNG OIL är den bästa olja man kan ge till sina trävaror.

TUNG OIL, (CAS-nummer: 8001-20-5) är ej klassificerad som hälsofarlig eller miljöfarlig produkt enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter.

 

 

 

Användningsområde:

TUNG OIL används av hantverkare i olika sammanhang: i marin miljö till fartyg, båtar, båthus, bryggvirke mm., utomhus till ytterpaneler, fönsterkarmar, trädgårdsmöbler, trallbrädor, staket, mm., inomhus till inredningar, trägolv, kök och våtrumsmiljö, möbler, musikinstrument mm. TUNG OIL används till samtliga förekommande träslag.

 

Blandningar:

TUNG OIL är en ren olja utan lösningsmedel eller tillsatser. Med TUNG OIL som bas har hantverkare ofta egna recept med olika tillsatser och blandningar av hartser, terpentin, lacknafta, tinner mm. TUNG OIL kan även blandas med färgpigment och användas till oljebaserad färg för utemiljö. Ring oss gärna om Ni vill förmedla ett bra recept.

 

Blandningsrecept:

TUNG OIL kan användas som den är, men vi rekommenderar en enkel blandning av c:a 2/3 TUNG OIL och 1/3 Balsamterpentin. Balsamterpentin gör TUNG OIL tunnare och mer lättflytande samt reducerar torktiden.

Till köksbänkskivor, skärbrädor, salladskålar, och andra träytor i direkt kontakt med livsmedel kan man använda TUNG OIL blandad med pressad, filtrerad lime saft.

 

 

 

Allmänt:

Applicera på en rengjord och torr yta för bättre inträngning och vidhäftning. Efter applicering, vänta 15-30 minuter och avlägsna överflödig olja med trasa eller svamp. Låt oljan torka c:a 1 dygn mellan varje applicering. Applicera minst 2 gånger på obehandlat virke. Förslut burkens lock väl efter användande.

 

Varuinformation:

Klicka här för att hämta varuinformation

Färgsättning

 

Benjamin Moore i Us har en superbra färgsättningsapplikation med massa olika rum som kan färgsättas. Välkommen in till mig sedan så blandar vi just din kombination!

 

Även hos Alcro finns en bra färgsättningsapplikation.... Prova invändiga & utvändiga färgsättningar.

 

De har även en med deras snygga AD-kulörer.... Bara ett klick härifrån ;)

 

Förbehandling och Grundning, utomhus

 

För att undersöka om färgskiktet på en tidigare behandlad träyta har bra vidhäftning. Rengör en del av ytan och sätt på tejp. Låt den sitta en liten stund och avlägsna den sedan. Följer något av den tidigare ytbehandlingen eller träfibrerna med ? Då rekommenderar vi att avlägsna gamla färgskikt och allt nedbrutet trä.

 

Trä

 

Förbehandling:

Nedbrutet och missfärgat trä slipas ner till friskt, ljust och torrt trä. Tidigare behandlat trä tvättas med en hård borste och gammal löst sittande färg avlägsnas. Först när träet är absolut rent och torrt kan behandlingen fortsätta. Kom ihåg att alltid läsa bruksanvisningen på emballaget grundligt innan du börjar behandlingen.

 

Grundning:

Obehandlat trä grundas med Unik Grundolja. Var speciellt generös med grundoljan på ändträ och skarvar. Grunda tills träet är "mättat". Träets fuktighet bör ej vid målningstidpunkten överstiga 15% relativ fuktighet. Hårt träslag som t.ex. teak och mahogny kräver ej grundning.

 

Puts

 

Kontrollera om din mur och/eller vägg smetar av sig. Ta en mörk trasa, sätt tumme eller pekfinger bakom trasan och tryck den mot muren eller väggen.

Har mycket färg fastnat på trasan så behöver du avlägsna all färg från muren eller väggen. Har lite färg fastnat så behöver du göra en grundning före färgbehandlingen.

 

Förbehandling:

Lös puts och färg avlägsnas med spackelspade eller eventuellt högtryckstvätt. Sprickor och hål spacklas. Före spacklingen fuktas sprickorna och hålen med en våt pensel. Släta ut spackelmassan med en våt trasa innan den torkar. Innan målningen påbörjas skall ev. angrepp av mögel och svamp avlägsnas med Fasad- och mögeltvätt.

 

Grundning:

Nytt, gammalt tvättat eller putsat/renoverat murverk grundas med Unik Puts- och murgrund.

 

– Lasera eller måla aldrig i direkt solljus. Det kan skapa blåsor i färgen eller lasyren.

Måla fönster på rätt sätt för bäst resultat

 

Fönstermålningstips

 

- Måla aldrig i direkt solljus eller när det är riktigt varmt ute. Vid målning med oljefärger i höga temperaturer kokar lösningsmedlet bort för fort, vilket leder till dålig inträngning i ytan samt att färgen torkar på ytan som ett lock vilket förhindrar genomtorkning. Detta kan i västa fall leda till oljeblåsor redan inom ett par veckor.

 

- Peta bort löst sittande kitt och laga upp kittet innan du börjar måla. Det går inte att måla fast löst sittande kitt och det blir betydligt lättare att måla mot glaset om kittet är helt.

 

- Tvätta noga innan målning med Målartvätt. Att måla på smuts, svamp och alger gör bara att färgen kommer att släppa inom en kort tid och målningsjobbet är förgäves. Det är också mycket roligare att måla på rengjorda ytor.

 

- Målartvätt etsar glas så skölj av tvättvattnet direkt. Om du skulle ha missat det kan du lätt putsa bort etsningarna i glaset med "Vim".

 

- Måla inte för sent på hösten. Vid dagg kommer färgen att bli matt.

 

- Måla aldrig på fuktigt virke. Vid tveksamma fall, mät relativa fuktigheten i träet. Den får vara max 16%. Luftfuktigheten får inte vara högre än 85% under dygnet när träet skall målas. För att kolla luftfuktigheten kan man gå in på SMHIs hemsida på nätet. Vissa dagstidningar har också uppgiften på samma ställe som väderprognosen.

 

- Måla aldrig på ruttet trä. Målar man in trä som har börjat ruttna sprider sig rötan under färgen. Det finns ingen färg som kan återställa trä som har börjat ruttna.

 

- Använd rätt verktyg. Att välja bra verktyg vid fönstermålning gör jobbet mycket roligare. Många föredrar en oval pensel för att lättare måla mot fönster och andra ytor. Ha också alltid med en liten pensel för att kunna komma in med färg i kanter och hörn.

 

- Börja alltid att måla mellan fönstren så slipper du bli överraskad om fönstret har fastnat och är svårt att ta isär.

 

- Använd inte maskeringstejp när du målar fönster. Efter en varm och solig dag sitter tejpen så hårt fast att den måste skrapas bort. Använd en bred stålspackel att måla emot i stället. Ha med en trasa så att du kan torka av stålspackeln lite då och då. Färg som kommer på fönstret tar du lätt bort med en klickskrapa när den torkat.

 

Måla Inomhus

 

För ett lyckat resultat krävs ett noggrant underarbete.

 

Rengöring

 

Stoftiga ytor borstas.

Smutsiga och feta ytor tvättas med yUnik Målartvätt.

Kritande och löst sittande färg skall avlägsnas till fast underlag. Om färgen löses upp av vatten är det troligtvis Limfärg och skall då tvättas ner helt.

Mögelpåväxt i t.ex. badrum tvättas med Fasad & Mögeltvätt. Applicera lösningen och låt den verka en stund. Skura ytan med en borste. Skölj med vatten. Obs! Produkten är etsande på glas och metallytor. Använd gummihandskar.

Blanka ytor skall mattslipas före ommålning för att få bra vidhäftning.

Spackling och Lagning

 

Vid spackling och utlagning skall underlaget alltid vara torrt och fast.

På nya spånskivor eller gipsskivor måste skarvarna förstärkas med remsor.

Gipsskivor = Pappersremsor

Spånskivor = Glasfiberremsor

Spackla över remsan 2-3 ggr. Slipa lätt mellan varje spackling så att spacklet tonar ut i kanterna. Använd ej grövre slippapper än 80. Upprepa spackling och slipning tills ytan blir jämn och slät. Speciellt viktig på snickerier, där ytan är särskilt ”avslöjande”.

Målning av Tak

 

Börja alltid med taket, så undviker du stänk på nymålade eller tapetserade ytor. Takets underlag dvs om det är gips, spånskiva, puts eller till exempel vävspänt tak spelar en viktig roll i valet av färg. Vid gips/spånskiveplattor brukar det nästan alltid gå bra med vattenburen takfärg men de övriga underlagen kräver lite olika behandlingar. Ring gärna för konsultation för rätt produkt.

Nya taklister grundas. Måla taklisten med pensel 1-2 ggr och sparmåla längs kanterna.

Rulla taket flödigt. Nya tak bör alltid rullas 2 ggr. Måla från ljuset mot innerväggen. Finns fönster på två väggar, börja där ljusinsläppet är störst.

 

Målning av Väggar

 

Ytor som inte skall målas skyddas med maskeringstejp.

Ta bort maskeringstejpen direkt efter målningsarbetet, innan färgen har torkat.

Sparmåla med pensel kring fönster, dörrfoder och golvlist med vald väggfärg. Rulla flödigt 2 ggr.

 

 

TräGuiden ger dig tillgång till allt om träbyggande! www.traguiden.se

Här hittar du viktig kunskap om trä och träbyggande, konstruktionsdetaljer och materialegenskaper. Allt givetvis uppdaterat med de senaste forskningsresultaten.

 

 

Mailfrågor

 

Hej

 

Tack för mail!... Problem med mikrobiell påväxt på fasader har ökat kraftigt på senare tid. Redan något år efter målningen av en fasad har kraftig påväxt kunnat konstateras dock med väldigt geografiskt stora skillnader.

De vanligast förekommande mögelsvamparna var av släkterna Cladosporium, Penicillium och Auerobasidium, men även lavar och mossor förekom frekvent. Flera faktorer samverkar för de aktuella problemen, bland annat:

• Arkitektonisk utformning av fasaden

• Fukt

• Väggens värmekapacitet och värmeisolering

 

Mikroorganismer behöver fukt, näring, syre och rätt temperatur för kunna livnära sig.

Fukt: Det krävs fukt för att mikroorganismer ska växa till men efter tillväxt överlever vissa arter länge utan fukt.

Organiskt material (näring): Trä, spån- och gipsskivor, asfaboard, mineralull, sand, betong, linoleum, plast mm.

Syre: De flesta mikroorganismer kräver tillgång till syre (aeroba), men det finns även dom som inte tål syre (anaeroba).

Temperatur: Olika arter kräver olika temperaturer. Optimal temperatur är ca + 20°C och svampen dör vid ca + 37°C.

 

Är det mycket skog eller buskar i närheten? Rensa bort allt i närheten om möjligt då solen & värmen dödar mögel & algsporer (de flesta dör vid +37C) Hus målade med samma färg men på olika sidor om en skog har helt olika förutsättningar. Och en matt färg är inte lika motståndskraftig som en blankare variant (lättare för sporer att få fäste).

Boracol hjälper till en viss del.

Har du provat att tvätta fasaden med varmt vatten & Fasad/mögeltvätt? Går inte möglet bort då?

Varma somrar är bra men med varma vintrar så kommer möglet då istället…

Alla nordiska/europiska tillverkare har så mycket gift man får ha i… För i tiden hade man ju blyvitt och andra giftiga pigment som lösgjorde sig själva och rann ner och missfärgade fönster & grundmurar, vad är bäst?

 

Ditt bästa alternativ är svart tegel/puts/betong (starkt alkaliskt) men det blir väl antagligen för dyrt… det bästa färgalternativet är Supertäcklasyr (som jag själv har målat på flera av mina hus genom de senaste åren). Den har ett glansvärde på 20 men glansen går ner med åren…. Och är den som är bäst motstånd mot dina problem….

 

Lycka till…

 

Nils Grute

www.grutes.se

0730 663500

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Nils-Peter Gilgen [mailto:nissegilgen@hotmail.com]

Skickat: den 20 mars 2007 21:04

Till: info@grutes.se

Ämne: mögelproblem

 

Hej! Jag byggde ett hus med ohyvlad lockpanel för 2 år sedan, målade med

Nordsjö Kultur V svart (= helmatt färg som ser ut som svart slamfärg) efter

impregnering och grundmålning enligt konstens alla regler. Nu finns det

generell påväxt av grön mögel eller alger på alla väggar utom sydsidan som

klarat sig bra. Har reklamerat till Nordsjö och processen är igång. det

visar sig att de dragit in två kulörer i samma färgserie (vit och grå) pga

"problem med färgen", men svart finns kvar. Arbetet med rengöring och

ommålning återstår ju, dock. Jag vill ju inte använda samma färg igen...men

vill samtidigt att husets utseende inte ändras. Jag vill att det ska vara

helmatt svart med vita knutar. Snyggt. Har ni tips - kan jag spetsa med

Boracol eller vet ni någon annan färg som är riktigt giftig och proppad med

fungicider så jag slipper detta igen? Tänkte på båtfärg men det blir väl

dyrt. Är norsk färg bättre och mer toxisk? Ska jag rengöra med vanlig

målartvätt ellr ta Boracol eller nåt annat? Jag förstår inte logiken i att

göra miljövänliga färger som man sedan måste tvätta med klorininnehållande

giftigt tvättmedel varje år, som sedan rinner rakt ner i marken? Är det

verkligen mer miljövänligt?!

Hälsningar, N-P Gilgen

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: xxx

Skickat: den 26 maj 2005 08:46

Till: info@grutes.se

 

Hej !

Jag har en altan som byggdes1993 med stolpar och överliggare i tryckimpregnerat och frontbrädor obehandlat.

Jag köpte huset 1998 och då var hela altanen vitmålad. Alltsedan dess har färgen släppt i flagor på det tryckimpregnerade och

jag har målat om varje sommar. Har även testat fönsterfärg, men den har också släppt.

Hur gör jag ? Vill gärna att altanen skall vara vitmålad.

 

Mvh

xxx

 

Hej

 

Tack för mail!!..

 

Att färgen släpper kan bero på två saker. Att det inte är rent underlag eller fukt i underlaget. I det här fallet så verkar det som det kommer in fukt i träet då trä då det är ett naturligt fenomen (kan även suga kapillärt upp 1,5m). Har man målat alla sidor som på staket o dyl så kan inte den fukt som sugs in komma ut (= färgen släpper). Likaså om man målar på fuktigt trä då kan inte färgen fästa ordentligt.

 

Det du bör göra är att se till att allt ändträ är impregnerat med grundolja alternativt min kinaolja som tränger in mer än andra oljor innan omålning…

 

Välkommen in så berättar jag mer….

 

 

Nils Grute

Grutes Färg & Tapet, Ab www.grutes.se 0730 663500

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: xxx

Skickat: den 12 april 2005 22:48

Till: info@grutes.se

Ämne: Måla/tapetsera ett sovrum

 

Hej!

 

Jag undrar om ni skulle kunna ge mig ett råd om hur jag ska göra underarbetet om jag ska måla eller tapetsera ett sovrum som tidigare är tapetserat. Det är 2 olika tapeter som möts ungefär mitt på väggen och sedan löper en bård ovanpå denna skarv. Bården sitter alltså i mitten och döljer en skarv mellan 2 olika tapeter. ska man ta bort bården eller hur ska man göra?

 

Hälsningar

xx xxx

 

Hej

 

Tack för mail…

 

Snyggast & bäst resultat blir det om du tar bort all tapet. Det är inte så svårt som det låter då man använder Tapetloss (ett vätmedel som löser tapetens klister), och om det är ett plastskikt eller målad yta på gammal tapet så använder du en tapetperforerare (piggar som river upp tapeten så vätmedlet kommer åt tapetklistret). Lämpligen skrapar du ner den uppblötta tapeten med en bredspackelspade och slänger direkt i en sopsäck. Tapetloss löser ofta flera tapetskikt direkt, viktigt är att låta medlet verka tillräckligt länge (ca 30-60min).

Detta förfaringssätt underlättar och spar på spackel & färg då ytan under ofta eller nästan alltid är perfekt att måla / tapetsera direkt på….

Det enklare alternativet är att slipa skarvarna och ta bort bården, spackla, grundmåla. När du gör så här så kommer tapeten med stor sannolikhet att blåsa sig och förhoppningsvis går dessa blåsor tillbaka?!

Skall du tapetsera med Non woven/EasyUp dvs formstabil tapet så måste underlaget vara blåsfritt och inte komma blåsa sig. Då dessa varianter EJ kommer att sträcka ut kommande/befintliga blåsor. Alltså krävs ett perfekt underlag….

 

Välkommen in till butiken på Valhallavägen 174…

 

Nils Grute

Grutes Färg & Tapet, Ab www.grutes.se 0730 663500

 

- Varför är färgnyansen inte densamma i målarburken som den som sedan syns på väggen när färgen har torkat?

 

En del av förklaringen är att ljuset reflekteras annorlunda i färgens beståndsdelar när färgen är våt (i burken) än det gör när färgen har torkat (på väggen). Dessa små skillnader är mycket vanliga och har inte att göra med färgens kvalitet. Ett bra tips är att först köpa en provburk och göra ett färgprov på väggen. Stryk på färgen och se hur den ser ut när den har torkat.

 

Olja trägolv....

 

Se pdf från Trip Trap OBS... Låt aldrig en trasa indränkt/fuktad med olja ligga fritt. Den kan självantända och bör därför brännas upp.

 

Penselskötsel, naturborst

 

Som professionell eller semiproffs måste de penslar du använder hålla hög kvalitet. Dels med tanke på att du vill ha ett bra resultat och dels för en tillfredsställande livslängd på dina arbetsredskap.

 

a - Eftersom många av mina lagerförda penslar innehåller ren naturborst är det av största vikt att borsten inte utsätts för uttorkande lösningsmedel.

 

b - Innan användning; Låt penseln hänga i en burk med rålinolja ett dygn. Såptvätta sedan ur borsten.

 

c - Efter vattenbaserade färger och äldre färger t ex äggoljetempera och limfärg, tvättas borsten noga med såpa och vatten. + se punkt e.

 

d - Med oljebaserade färger, använd av fackhandeln rekommenderade rengöringsmedel som ej är uttorkande. + se punkt e.

 

e - Impregnera penseln efter användandet; Smörj in borsten med såpa och forma borsten så den inte spretar, förvara penseln så. Tvätta sedan noga bort såpan innan användandet.

 

f - Viktigt är att lukta på penseln, rätt urtvättat luktar den såpa eller ev svinborst.

 

g - Man kan även hänga penseln i ett kärl med rålinolja (torkar aldrig) och glömma bort den. Häri mår penseln bäst tills nästa säsongs användande.

 

Schablonmålning

 

Lite tips… som du vet så skär vi gärna ut din egen specialschablon, kontakta oss för mer information...

 

1) Tejpa upp schablonmallen/mallarna på väggen där du vill ha den. Ta bort den undre skyddsplasten. Gnugga fast schablonen noggrant…

 

2) om möjligt måla först med samma färg som väggen under för bästa resultat & skarpare kanter.

 

3) Häll ut färgen på en papptallrik eller i ett burklock och dutta försiktigt med en schablonpensel i färgen. Dutta sedan ut färgen i det utskurna fältet i schablonmallen. Använd inte så mycket färg för då rinner färgen bakom schablonmallen, måla hellre tunt flera gånger.

 

4) Om du ska återanvända mallen direkt, ta loss den och sätt fast den på nästa plats. Gör det innan färgen torkat!.

 

5) Ta bort mallen, ta ett steg tillbaka och njut av mästerverket! Fota och mail mig ;)

 

Det går bra att använda en sliten pensel som är tjock men inte spretig om man inte vill köpa en dyr schablonpensel.

 

Material: Använd samma typ av färg som använts på underlaget. Schablonpensel.

 

 

 

att välja rätt pensel till rätt ändamål!

 

En stor bra pensel är aldrig fel, tar upp mycket färg, se på volymen som penseln kan ta upp = snabbare & snyggare resultat.

 

Att måla vattenbaserade lackfärg på större ytor (dörr, garderob, bokhylla..) använd en filt-rulle 18cm och en ackordsmoddlare 150mm. Stäng av telefon eller använd headset ?, arbeta snabbt och lägg på ganska flödigt med färg, stryk efter direkt med moddlaren. Gör färdigt ett ’fält’ i taget.

 

Spetsiga spröjspenslar är ganska underskattade penslar i Sverige men är mycket bra vid precionsarbeten där du skall sparmåla (måla utan maskering) runt/mot en redan målad/färdig kant/vägg/osv…

 

Runda/ovala penslar är också bra då det tar upp mycket färg. Används framför allt till linoljefärger som strykes i många tunna lager. Varav flera har snöre eller plåtskydd runt borsten som kan tas bort när penslen slits

 

Målarvante är ett roligt och bra hjälpmedel när du skall måla i trånga utrymmen, ventilationsrör, element….

 

Det finns en uppsjö av bra penslar till alla typer av målning, för att sätta på skaft, långa smala breda tjocka tunna, som tål starka lösningsmedel… fråga mig, din färghandlare..

 

Tidigare rekommenderades naturborst endast till lösningsbaserad färg och syntetborst till vattenbaserad. Nu behöver du bara veta vad du skall måla och hur mycket du är beredd att betala för din pensel.

 

Penselhår: Naturborst. Normalt från kinesiska vildsvin. Förr kom borsten från Ryssland (svarta svin). Nu kommer de från framförallt i från Kina. Tänk vilken procedur. Raka, koka, vända alla borst rätt!!! Nu för tiden kokas borsten mer än 3 gånger...

Beskrivning: Naturborst. när du önskar uppnå ett optimalt resultat.

Användningsomr.: Fönster,paneler och övriga arbeten som kräver precision.

 

Penselhår: borstblandning av natur- och syntetfibrer.

Beskrivning: Non Drop håller både färg, tunna oljor och träskydd utan att droppa. Lämnar ett perfekt avvägt färglager.

Användningsomr.: Fasader, staket, möbler m.m.

 

Penselhår: Specialbehandlade polyesterfibrer. Från Amerika kommer en ny mycket dyr fiber.

Beskrivning: Super Finish, om du vill undvika ränder och lösa penselhår.

Användningsomr.: Dörrar, golv och inredningsarbeten.